[1]
S. Susilawati and P. . Maeriska, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN PERNAFASAN PADA PEKERJA MEBEL DI MEDAN MAIMUN TAHUN 2023”, AISHA, vol. 3, no. 4, pp. 347–353, Jun. 2023.